LIDL SLOVENIJA IZ NOVEGA SKLADIŠČA V ARJI VASI OD SEPTEMBRA ODPREMLJA TUDI SADJE IN ZELENJAVO

Z letošnjim septembrom je logistični center Lidla Slovenija v Arji vasi prevzel še eno pomembno funkcijo – postal je centralno skladišče za prevzem, komisioniranje ter odpremo sadja in zelenjave za vse Lidlove trgovine v Sloveniji. To funkcijo je do sedaj opravljalo Lidlovo partnersko skladišče v Avstriji, saj Lidlovo prejšnje skladišče v Komendi za tovrstne procese ni bilo dovolj prostorno. Z logističnim centrom Arja vas, ki je letos spomladi prejel tudi mednarodno priznan zlati certifikat LEED s področja trajnostne gradnje in delovanja, pa so se Lidlu Slovenija odprle možnosti za samostojno oskrbovanje svojih trgovin.

09.09.2020 14:00:00 | Komenda/Arja vas

Sadje in zelenjava sta bila doslej edini del ponudbe Lidla Slovenija, ki svoje poti do trgovin ni opravila prek skladišča v Arji vasi.

Z letošnjim septembrom je logistični center Lidla Slovenija v Arji vasi prevzel še eno pomembno funkcijo – postal je centralno skladišče za prevzem, komisioniranje ter odpremo sadja in zelenjave za vse Lidlove trgovine v Sloveniji. Foto: Marko Pigac / MP Produkcija

Krajše dostavne poti, še večja svežina izdelkov, nove zaposlitve

Sadje in zelenjava sta bila doslej edini del ponudbe Lidla Slovenija, ki svoje poti do trgovin ni opravila prek skladišča v Arji vasi. Ne glede na to, ali je šlo na slovenske ali mednarodne dobavitelje, se je celotna ponudba sadja in zelenjave najprej dostavila v Avstrijo, od koder je zunanji izvajalec po pregledu kakovosti izdelkov te dostavil v trgovine v Slovenijo. »Projekt selitve upravljanja s področjem sadja in zelenjave je pomenil končno samostojnost pri procesu prevzema, komisioniranja in odpreme sadja in zelenjave za Lidlove trgovine v Sloveniji. To so novi procesi, ki smo jih morali v našem skladišču šele vzpostaviti, a od 1. septembra dalje sadje in zelenjava v naše trgovine prihaja izključno iz skladišča v Arji vasi,« pravi Siniša Safin, vodja logistike v Lidlu Slovenija. »Sodelavke in sodelavci na področju prevzema in priprave blaga ob dostavi s strani dobavitelja opravijo tudi podrobno kontrolo kakovosti, preverjajo denimo vsebnost sladkorja, sočnost, velikost, trdoto, svežino izdelkov ter seveda količine in tudi pripravijo ter odpremijo sadje in zelenjavo v trgovine.«

Selitev celotnega upravljanja s sortimentom sadja in zelenjave v Slovenijo je izredno dobra novica tako za naše kupce in slovenske dobavitelje, kot nenazadnje tudi za okolje, poudarjajo v Lidlu Slovenija. »Skrajšali in optimizirali smo transportne poti, kar pomeni, da nam lahko dobavitelj izdelke dostavi še bolj sveže kot doslej, centralno in logistično dostopno skladišče pa pomeni tudi, da se bomo lahko še močneje lokalno povezali z vsemi obstoječimi in novimi potencialnimi dobavitelji. Krajša pot dostave pomeni tudi prihranke pri dobaviteljih, obenem pa se bo po mojem mnenju bistveno povečala tudi ponudba lokalno pridelanih izdelkov,« poudarja Mario Malačič, nabavnik za sadje in zelenjavo v Lidlu Slovenija.

Pri trgovcu izpostavljajo, da nov način dela pomeni še večji pregled nad svežino in kakovostjo ter zagotavlja hitrejši pretok informacij do dobaviteljev; tako bodo posledično lahko še izboljšali zadovoljstvo kupcev, ki pa Lidl Slovenija že sedaj uvrščajo na prvo mesto v svežini sadja in zelenjave.

Naj spomnimo, da je na vrhuncu sezone skoraj polovica ponudbe z Lidlove tržnice dobavljena s strani slovenskih pridelovalcev. Poleg sadja in zelenjave odslej Lidl Slovenija iz skladišča v Arji vasi v svoje trgovine dostavlja tudi cvetlični sortiment. Novi procesi v Lidlovem skladišču v Arji vasi so prinesli tudi večjo potrebo po transportnih kapacitetah, te so bile zagotovljene s strani slovenskih prevoznikov.

Na račun vzpostavitve novih procesov za področje sadja in zelenjave so v Lidlu Slovenija v preteklih mesecih tudi dodatno zaposlovali, tako je Lidlovo ekipo v skladišču okrepilo več kot 30 novih zaposlenih.

O logističnem centru Arja vas – trajnostno s certifikatom

Lidl Slovenija je lansko jesen svoj logistični center, s katerim oskrbuje 60 trgovin, preselil iz Poslovne cone Komenda v industrijsko cono Arnovski gozd. Nov objekt stoji na več kot 13 hektarjih zemljišča in meri več kot 57 tisoč kvadratnih metrov, investicija v izgradnjo pa je znašala 70 milijonov evrov.

Stavba je zgrajena po standardih trajnostne gradnje in je letos marca tudi pridobila prestižni zlati certifikat LEED, ki ga podeljuje US Green Building Council. LEED je eden najbolj prepoznavnih mednarodnih okoljskih certifikatov trajnostne gradnje in delovanja, Lidl pa je največ točk prejel v kategorijah učinkovita poraba vode, energija in ozračje ter inovativnost in sodelovanje z lokalno skupnostjo.

Kontakt za medije

Korporativno komuniciranje Lidl Slovenija
pr@lidl.si
0807060

Kategorije


Deli

Več
Additional reports