NEODVISNA PRESOJA: V LIDLU SLOVENIJA JE OMOGOČEN VAREN NAKUP

16.12.2020 12:00:00 | Komenda

Podjetje TÜV SÜD SAVA je v mesecu novembru izvedlo presojo higienskih ukrepov in pregledalo izvajanje ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa v upravi, logističnem centru in na izbranem vzorcu trgovin Lidla Slovenija. Po njihovi oceni Lidl Slovenija izpolnjuje vse zahteve in učinkovito izvaja ukrepe za preprečevanje širjenje koronavirusa ter s tem skrbi za varna delovna mesta za svoje zaposlene, kupcem pa zagotavlja varen nakup. Nakupovanje v Lidlu Slovenija je tako tudi v teh nenavadnih časih potrjeno varno.

Podjetje TÜV SÜD SAVA, ki v industriji opravlja storitve certificiranja sistemov vodenja, izobraževanja in seminarjev ter certificiranje izdelkov, je presojo izvedlo v upravi podjetja, logističnem centru in trgovinah Lidla Slovenije. Glavni kriteriji presojanja so bili upoštevanje varnostnih ukrepov pri stiku s kupci in storitvah zanje, čiščenje in razkuževanje prostorov, zagotovitev ustrezne varne razdalje, usposabljanje zaposlenih ter komunikacija pravilnih ravnanj. »Za neodvisno presojo varnosti nakupa smo se odločili, ker smo želeli pridobiti mnenje neodvisne organizacije o ustreznosti ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa tako za naše zaposlene kot tudi za kupce. Rezultati presoje so potrditev, da smo sprejeli ustrezne in učinkovite ukrepe, zato je nakupovanje v Lidlu Slovenija potrjeno varno,« je povedala Lilijana Remich, direktorica skupnih služb v podjetju.

Opravljeni pregledi so pokazali, da Lidl Slovenija s svojimi higienskimi ukrepi za preprečevanje širjenja koronavirusa skrbi za varnost kupcev in zaposlenih. Presoja je potrdila, da je v Lidlu zavedanje o potrebi po spoštovanju vseh higienskih ukrepov na visoki ravni, vse od uprave pa do poslovanja v trgovinah, ter da je vzpostavljena komunikacija jasna in proaktivna.

Lidl Slovenija bo še naprej deloval po visokih higienskih standardih in zagotavljal potrjeno varen nakup.

Napotke za varno nakupovanje si kupci lahko ogledajo na:

https://www.lidl.si/informacije/obvestila-za-kupce/skrbimo-za-varen-nakup

Kontakt za medije

Korporativno komuniciranje Lidl Slovenija
pr@lidl.si
0807060

Kategorije


Deli

Additional reports